دوا و درمان

 

 

...اما گاهگاهی هم هست که کسی که آمده برایت درد دل کند "راه حل" نمیخواهد، فقط یک مستمع صبور و فهیم میخواهد. درمان نمیخواهد، آرامش میخواهد. نمیخواهد تو به او دوا بدهی که بخورد و خوب شود، بلکه فقط میخواهد تو کنارش بنشینی و دستش را بگیری و نوازش کنی. که احساس تنهایی نکند. که احساس کند پشتش به عزیزی گرم است. که احساس کند درددلهایش محکوم به دفن در دلش نیستند و یکی هست که برایش بگوید. میدانی، یکی از بدترین احساسهایی که من قبل از ازدواج مکرر داشته ام و اینک کمتر، این بوده که چیزی در دلم بوده و میخواستم درد دل کنم و خودم را به در و دیوار زده ام که یکی پیدا شود و بنشیند به حرفم گوش کند و بفهمد ولی دریغ که پیدا نشده است. آن لحظه برای من خیلی دردناک است. نه اینکه انتظار راه حل داشته باشم، نه. صرفا یک نفر که بشنود و بفهمد و در آن زمینه با دیوار فرق داشته باشد.
خوب یادم هست که در بچگیها گاهی که مریض میشدم و مادرم می آمد پای بسترم مینشست همین حضورش آرامم میکرد. اگر پاشویه ام میکرد یا دوایی به کامم میریخت حالم بهتر میشد اما نه به خاطر آن کارها که به خاطر مادرم. گاهی که مادرم لختی میرفت پی باقی کارهای خانه شروع میکردم به آه و ناله بیشتر برای آنکه فقط بیاید کنارم بنشیند و دستم را ناز کند و سرم را روی پایش بگذارم. همیشه دنبال "درمان" مریض نباش، گاهی دنبال "آرام کردن"اش باید بود.

 

 

/ 9 نظر / 30 بازدید
لیلا

ازدواجهای مکرر؟[نیشخند][گل]

محمد

سلام کوچیدم به خانه ای جدید. "داش آکل آش دکل می پزد!" http://www.akol.blogfa.com/ و اولین پست "شله مشهدی خورون " حضورت باعث دلگرمیه.[گل]

روح اله آقاصالح

مي توني انتهاي نوشته ات بنويسي نوشته ي كارل راجرز روان شناس انسان گرا

محمد

حرفت درسته ،با اینکه ظاهرا آسون به نظر می رسه ولی خیلی سخته،احساس کنی با چند کلمه نصیحت می تونی طرفو به راه راست هدایت کنی! اما زبون به کام بگیری.

محمد

به روزم با: "5 روش برای تبدیل یک عزای ملی به جشن و یک جشن ملی به عزا" حضورت باعث خوشحالیه[گل]

محمد

به روزم. "همه یک رنگ،به رنگ ایران!" حضورت باعث خوشحالیه همسایه بی سر و صدای قدیمی.

آن ام آرزوست

آقا پس چی شد آن ها چند نفرند برای ۲۲ بهمن؟! باید ۵۰ ملیون تخمین بزنیا!

درای

تخمینهای لازم رو زدم، دیگه بعدی هاش لازم نبود از نظر من که نزدم.

میم. الف.

سلام. خیلی خوب بود. ولی وای به حال وقتی که بعد از ازدواج هم باز این مشکل رو داشته باشی و اونم شدیدتر از قبل...... به نظرت این مشکل رو کایریش میشه کرد؟ من چند تا مریض اینجوری دارم که فعلا براشون نسخه ای ندارم[لبخند]